Guide til alkoholbehandling ved kraftigt alkoholmisbrug

Alkoholbehandling er aktuel, når man ikke kan styre sit forbrug af alkohol, også kaldet alkoholisme. Ifølge Sundhedsstyrelsen må kvinder indtage 14 og mænd 21 genstande, ugentligt. Men mange overholder ikke disse forholdsregler, dette gælder både for kvinder og for mænd, og mindst ikke for de unge.
Alt for mange unge indtager flere genstande ugentligt end, hvad Sundhedsstyrelsen sætter som et maksimum. Dette skyldes b. la, at unge går i byen/til fest torsdag, fredag og lørdag, og gennemsnitligt indtager 10 genstande hver aften. På ugebasis svarer det til mere end 4 øl om dagen.
Man skal dog tage disse anbefalinger om daglige og ugentlige doser af alkohol med et vist forbehold. De ændrer sig kontinuerligt, da både eksperter og andre foretager løbende undersøgelser inden for området.

Alkoholmisbrug-alkoholisme er et samfundsproblem

Alkohol har været et meget stort problem i det danske samfund, og regeringen har brugt masser af penge på kampagner mod alkohol.
Ikke mindst fordi, at man mener, at unges drikkevaner ligger lige på grænsen til det ekstreme, og mange ender i et længerevarende misbrug.
For at bekæmpe alkoholmisbrug kan man komme i alkoholbehandling via et misbrugscenter.
Selve alkoholbehandlingen foregår med psykologhjælp, hvor man snakker om sit misbrug og fortæller, hvad der har forårsaget det.
Alkoholisme skyldes ikke blot, at man som ung gik i byen torsdag, fredag og lørdag, og det så bare har eskaleret til et misbrug. Det kan også være på grund af psykiske problemer. F.eks. et ægteskab der er gået i stykker, at man ikke kan få økonomien til at hænge sammen eller, at man ikke føler, man passer ind i samfundet.
Mange føler, at det formindsker smerten eller, at man helt glemmer problemerne, når man drikker. I værste tilfælde kan et alkoholmisbrug ende med livsvarig alkoholisme, som stille og roligt, dag efter dag, vil tage livet af en.
På afvænningscentrene forsøger personalet at få dig på ret kurs igen ved, som tidligere nævnt, psykologhjælp, eller som sidste udvej at tilbyde antabus.
Antabus gør, at du bliver syg og dårlig, hvis du bare så meget som drikker en tår af en øl. Det er kun i ekstreme tilfælde, at der udskrives antabus.
I de fleste tilfælde kan psykologhjælp, som et led i en alkoholbehandling, hjælpe et langt stykke hen ad vejen og sørge for, at misbruget stopper.
Som alkoholiker på et misbrugscenter gennemgår man et program, som er sat sammen af professionelle.
Programmet bygger meget på, at man som alkoholmisbruger skal gennemgå en lang række succes- og afstressende oplevelser. Der bliver bl.a. sørget for, at man får et godt socialt forhold til de andre patienter på misbrugscentret, og på Statens regning bliver man måske sendt på en rejse.
Alkoholisme er arvelig.
Hvis man er gravid, og man indtager alkohol, kan det skade det ufødte barn.

Alkoholmisbrug kan kureres med en Minnesotabehandling

Bag Minnesotabehandling står der en lang række eksperter som psykologer, læger, sygeplejersker og tidligere alkoholikere, som alle sammen er specialister inden for alkoholisme.
Minnesotabehandling stammer fra USA tilbage i 1950’er og bygger på, at man ser alkoholisme som en selvstændig sygdom.
Behandlingen bygger på at få alkoholikeren til at acceptere sygdommen, og derfra hjælpe sig selv med at bekæmpe den.
Man benytter sig meget af tidligere alkoholikere, da de bedre kan forholde sig til sygdommen og se hvilken tilstand alkoholikeren befinder sig i.
Ved hjælp fra tidligere alkoholikere, kan den syge også se, at det er muligt at komme ud af misbruget og derefter begå sig normalt i samfundet. De tidligere alkoholikere fungerer langt hen ad vejen som et forbillede for den syge.
Alkoholikere skal igennem en 12 trins model, hvor de b. la. erkender sygdommen, finder ud af, hvordan de kommer videre, lærer at se håb og at forstå sygdommen.
Behandlingslængden er individuel fra person til person, men den varer cirka 6-9 måneder. Størstedelen af perioden kaldes afgiftningsperioden, hvor alkoholikeren er ædru. Resten af tiden lærer alkoholikeren at komme videre og ikke falde i igen.
For hver patient er der et team tilknyttet, som tilrettelægger patientens behandling. Man sørger for, at vedkommende befinder sig i et kærligt miljø og har så lidt kontakt med omverdenen som muligt. Det vil sige ingen fjernsyn eller aviser, men til gengæld er der aktiviteter fra 8 om morgenen til 21 om aftenen.
Under behandlingsforløbet kræves det, at patienten deltager i en række gruppemøder, hvor der er andre alkoholikere til stede. Man skal gå til foredrag som b. la. omhandler Minnesotabehandling og andre behandlingsformer, deltage i en række praktiske opgaver som f. eks. køkkentjans, sørge for at have socialt samvær med både familie og venner.
Til sidst i hele forløbet, skal man gennemgå behandlingen og se tilbage på, hvor man kom fra og, hvor man så er endt.

Alkoholbehandling – første skridt er tilmeldelsen i AA

Et grundlæggende krav for at få Minnesotabehandling er, at man skal være tilmeldt AA (anonyme alkoholikere), hvilket de tidligere alkoholikere også er. Når du er færdig med behandlingen er det også et krav, at du fortsætter med at deltage i AA møderne.

Måske synes du også om.....