Træpiller – Miljøvenlig opvarmning med billige træpiller

Billige Træpiller er en forfinet form for brænde. Online tilbydes træpiller som f.eks. er produceret af sammenpresset savsmuld. Træpillerne tilbydes på paller med i alt 900 kg træpiller fordelt i 60 sække. Træpillerne er ofte Co2 neutrale, og er både gode til at fyre med og gode ved din økonomi. At træpillerne er Co2 neutrale betyder, at træpillerne ved fyring kun frigiver den mængde Co2, som træet har optaget på naturlig vis under opvæksten. Derfor er træpiller også fritaget for enhver form for miljøafgifter. I modsætning til fossile brændstoffer som olie, kul og gas, er træ reproducerbart. Du kan altså opvarme din hjem på en økonomisk ansvarlig måde, og samtidig undgå at medvirke til den globale opvarmning. Træpiller kan f.eks. anvendes i stedet for gas og olie, men for at bruge træpiller skal man have installeret en træpillebrænder eller en træpilleovn i stedet for en normal brændeovn. Sådanne kan opstilles i ens hjem, uanset om man bor i villa, etageejendom, sommerhus eller har sit eget landbrug.

Gode råd ved brug af træpiller

Det er vigtigt at bruge ensartede træpiller uden for meget smuld. Det er svært helt at undgå smuld, men er der for meget smuld, går det ud over brændeevnen og der efterlades for megen aske, hvilket besværliggør vedligeholdelses- og rengøringsprocessen af din træpillebrænder eller træpilleovn. For at sikre sig mod brandfare, er det vigtigt at gulvet under din brænder eller ovn er ubrændbart, og derfor er gulv af fliser, beton og lignende passende. Afstanden fra kedelsider til brændbart materiale skal være mindst 50 centimeter. Derudover er det vigtigt at rengøre og vedligeholde kedlen, og holde røggastemperaturen så lav som muligt.

Måske synes du også om.....