køb billigt brændsel online

Biobrændsel versus fossilt brændsel

Biobrændsel er defineret som værende brændsler, der stammer fra biologisk materiale. Dette materiale skal have levet for nylig. At biobrændsel skal have levet for nyligt er et kriterium, der adskiller biobrændsel fra fossilt brændsel, som f.eks. gas og olie, der stammer fra gammelt biologisk materiale. Både olie, kul og gas udvikler store mængder Co2 ved afbrænding, og er derfor et vigtigt, men uhensigtsmæssigt element i forbindelse med den globale opvarmning.Læs mere »Biobrændsel versus fossilt brændsel